Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γαβαθά, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν την άνοιξη του 2020, σχεδίασε άμεσα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα διδασκαλίας, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και τα ηλικιακά χαρακτηριστικά κάθε τάξης. Διασφαλίσαμε ότι τα παιδιά μας, κατά τη διάρκεια του lockdown, έμειναν σε πλήρη επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους και προχώρησαν την ύλη τους κανονικά, καθώς εμείς φροντίσαμε για την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας μας. Η εμπειρία ήταν για εμάς συγκινητική, αφού τα παιδιά μας, αλλά και οι γονείς τους, μας εξέπληξαν με την προσαρμοστικότητα, την φιλομάθεια, τη συνέπειά τους, αλλά και την ταχύτητα με την οποία απέκτησαν πλήρη ευχέρεια στις νέες τεχνολογίες.

Έτσι είμαστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, να μετατρέψουμε και πάλι το Σχολείο μας σε ένα ψηφιακό κέντρο γνώσης και δημιουργικότητας με τη βοήθεια της πλατφόρμας Microsoft Teams και των ψηφιακών εκδόσεων των βιβλίων που έχουμε επιλέξει. Άλλωστε, τα εργαλεία που μάθαμε να αξιοποιούμε κατά τη διάρκεια του lockdown παραμένουν διαθέσιμα για τους μαθητές μας, ώστε είτε να καλύπτουμε συγκεκριμένες ανάγκες τους περιοδικά, είτε ως πλατφόρμα επικοινωνίας και ψυχαγωγικής προσέγγισης της εκμάθησης ξένων γλωσσών.